Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Phút Giao Thừa
Thơ Trang Y Hạ


 

 

Giao thừa ghé - xuân chạy về rầm rập
rất tự nhiên khui chai rượu đong đầy
nào cạn ly - mặt mày đỏ hây hây
vui nghiêng ngửa vãi ý thơ bong bóng

trẫm chếnh choáng gom hết thảy vô gióng
xếp gọn gàng từng câu chữ - mới hay
suốt năm qua bận bịu chẳng có may
tấm áo mới nghĩ mà thương quá thể

rờ bụng xuân - giật mình không xiết kể
thòm thèm nhìn mâm bánh tét bánh chưng
cắt ra ăn căng bụng quá vui mừng
ông bà mở mắt cười nhìn con cháu

pháo đi vắng quỷ vây xuân hau háu
viết cầm tay dứ dứ chúng hoảng hồn
trí con người kể ra cũng còn khôn
tâm ngay thẳng âm ấm tình ngòi bút

ăn uống đẫy xuân lại đi mất hút
bước khật khừ mò tìm chốn dung thân
nghe nhân gian xúm nhau ngáy rần rần
vịn thơ ý trẫm ngồi chờ ngày mới.

Trang Y Hạ
Khai bút đầu năm 2015

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang