Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

DÂN CHỦ  trước hay ĐỘC LẬP - TỰ DO  trước?
Bài của Trịnh KhảiViệt Nam ngày nay: DÂN CHỦ trước hay ĐỘC LẬP - TỰ DO trước?

I.- Thực thể.

1.-  Quan hệ giữa CSVN và CS Trung Quốc  (CSTQ) : Đây là sự lệ thuộc của Đảng CSVN (valet de pied) và nhà nước VN là tay sai của Mafia CSTQ. Đó là con đuờng “lưu xú vạn niên”.
Đã quá nhiều bài của trí thức, khoa bảng, báo chí, tôn giáo vv…. đã lên tiếng về thực tế :
a.- CSTQ lấn chiếm : kinh tế - an ninh – chính trị - vv….
b.- CSTQ lấn chiếm : lãnh thổ - đất đai – cơ sở sản xuất – tài sản….
c.- CSTQ lấn chiếm : nội bộ Đảng và Nhà Nước ; lũng đoạn cơ cấu tổ chức từ trung uơng đến địa phuong.
d.-  CSTQ lấn chiếm : chuyển người ào ạt không ngừng qua VN.

2.- Cuộc đấu tranh chính trị của những người việt yêu nước đã  nêu lên : nào là tàn bạo, nào là khai thác dân, nào là HCM gian manh , nào là bán nước, nào là thiếu Tự do Dân chủ, vv ….. kéo dài qua gần nữa thế kỷ thì “lão nhân sẽ tài tận” …
Tất cả công việc này đều có cái hay, cái đáng làm, cái đáng khen  nhưng đến lúc chúng ta phải nhìn thêm vào thực thể về Thủ đoạn Mafia CS Trung Quốc thi hành qua CSVN : Thủ đoạn Chính sách  “buông ra” và “bóp vào” áp dụng về mọi mặt : chính trị - an ninh – thông tin - kinh tế - tài chính – xã hội…..

a.- Điển hình về chính trị (1) : “buôn ra” có nghĩa để các phe nhóm chính trị được phép hoạt động theo đúng luật pháp (đa nguyên đa đảng…) : nào tuyên ngôn (8406….), nào báo chí (tự do ngôn luận…), nào đảng phái (dảng dân chủ này, dân chủ nọ ra đời) …… các lãnh tụ, các cột trụ, các chuyên gia, các trí thức… từ từ lộ diện để hoạt động (*).
(1) “buôn ra” : xóa bỏ hận thù – hoà hợp hòa giải…….
bóp vào” : Phát triển xâu đậm hận thù qua lừa bịp - Diệt địch kín đáo trong ôn hòa. Điển hình : Kín đáo hành hạ tra tấn (hận thù) nếu chết thì ỉm đi (kín đáo), nếu sắp chết và có tai tiếng như LM Lý thì ầm ộ (xóa bỏ hận thù) đưa vào nhà thương (ôn hòa) nhưng đâu có tha. (la parfaite subtilité dans la cruauté)

Khi kế  hoạch “buôn ra” đạt chi tiểu thì chiến dịch “bóp vào” sẽ được “thi hành nghiêm chỉnh” với các “con rắn đã ra khỏi hang” (*) : qua vụ 8406 bao kẻ chí tình vì nước với dân đã bị diệt - điển hình là Ô. Hoàng minh Chính với bao kẻ khác… Tuớng tá, sỹ quan cũng đã bị thanh trừng nặng nề.  
(*) CSVN xem các địch thủ là rắn dộc phải diệt hết.

b.- Kính tế : “buôn ra” cho làm ăn, ruộng đất, nhà của…..tiền của vv …. Khi miếng mồi đã thành béo bở thì chiến dịch “bóp vào” lại được “thi hành nghiêm chỉnh”. Điển hình sau 1975 miền Nam bị cuớp bóc toàn diện, kế  hoạch “buôn ra” sau đó là để dân chúng mở mang vùng kinh tế mới, bắt đầu sản xuất có kết quả khả quan…. Thì chiến dịch “bóp vào” được thi hành : nào đổi tiền, nào tịch thu, nào chiếm đất đai ……..
Đến nay Thủ đoạn Chính sách  “buôn ra” và “bóp vào” vẫn áp áp dụng… khôn khéo hơn, che đậy bằng nhiều mỹ từ rất hay : bao kẻ việt kiều và người  Việt trong nước đã là nạn nhân !!.

c.- “Tự do” Tôn giáo : Thủ đoạn này đang vào giai đoạn “bóp vào”, nào TT Thích Quảng Độ, nào LM Nguyễn văn Lý, nào vụ Thái Hà, nào vụ Bát Nhã Lâm Đồng…... và mới nhất vụ đàn áp giáo dân Đồng Chiêm mà mọi người đều biết rõ.

d.- “Tự do” Ngôn luận : Chiến dịch “bóp vào” đang được thi hành nghiêm chỉnh với những điển hình như trường hợp Lê thị Công Nhân , Trần Khải Thanh Thủy, Điếu Cầy, …… ký gỉa của “Tuổi trẻ”  vv… kẻ chống tham nhũng vào tù, tham nhũng lại trở thành trong trắng hơn tuyết mới rơi

II. - Đúc Kết.

Mafia CSTQ còn ngồi trên đầu Đảng CSVN, khống chế nhà nước VN - Đây là con đuờng “lưu xú vạn niên” - thì hai chữ Dân Chủ chỉ là giấc mơ xây dựng lâu đài trên cung trăng.
Chính CSTQ đã, đang chỉ thị CSVN nuôi duỡng, bồi duỡng giấc mơ này để họ có thì giờ gặm dần đất nước VN, từ từ diệt vong dân Việt. Với giấc “mơ ngũ” này các người Việt yêu nước trong và ngoài nước ngấm ngầm bị huỷ diệt, được kích động để chống đối với nhau vì 02 chữ Dân Chủ, được chụp mũ vì 02 chữ Cộng Sản, để mọi sự chống CSTQ trở thành mơ hồ, hoang mang, để rồi với thời gian “lão nhân tài tận” (1) …… cuối cùng mọi sự đều thu về hai chữ Dân Chủ do chính CSTQ đã tạo ra cái bánh vẽ, cái giấc mơ không tuởng……
(1) Chữ “ tài” sẽ cạn dần với tuổi quá cao.

Chính Nguyễn Minh Triết đã nói hớ ra : “ Bỏ điều 04 Hiến pháp là tự sát” (1) nghĩa là ai chủ truơng Dân Chủ thật sự trong Đảng CSVN sẽ bị Mafia CSTQ làm thịt ngay kể cả gia đình họ …một cách trực tiếp hoặc gián tiếp (một số đảng viên CSVN tay sai nếu không nghiêm chỉnh thi hành thì chính bản thân họ, gia đình họ sẽ là nạn nhân).
(1) “Đánh đấm bằng võ mồm” thì chả chết ai.

Cũng vì hai chữ Dân Chủ Người Việt chúng ta sa vào bẩy : tranh đấu lẫn nhau, hủy diệt lẫn nhau, chia rẽ, ghen ghét lẫn nhau….trong chương trình bành truớnghoà bình - huởng lợi – an toàn” của  Mafia CSTQ. Người Viêt trong và ngoài nước đóng góp cho VNCS không biết là đang gián tiếp đóng góp cho sự bành truơng “ôn hòa” của Mafia CSTQ ; bọn này đang tuyền truyền ở VN : nào thế giới đại đồng, nào đâu còn biên giới ….. tự do buôn bán, tự do đi lại một chiều từ Trung Cộng qua VN….vv…..

Tất cả người Việt yêu nước phải mở mắt ra, phải tỉnh dậy, phải ra khỏi giấc mơ “lâu đài Dân Chủ” mà đừng quên Mafia CSTQ toàn quyền đang ngồi trên đầu CSVN và Nhà nước,  đang nắm vận mệnh VN, đang xâm chiếm VN về mọi mặt. Có khác chi chúng ta mơ “lâu đài Dân Chủ” vào thời VN đang là thuộc đia, khi đâu đã có Độc lập Tự do.
Thủ đoạn Chính sách  “buôn ra” và “bóp vào” của CSVN đang triệt để thi hành.
Cái mộng “lâu đài Dân Chủ” đâu còn nữa ở Mãn Thanh, Nội Mông, Tây Tạng… thay vào là đàn áp dẫm máu, bóc lột dã man…

III .- Giải pháp.

Theo lịch sử nhân loại chưa có một trường hợp duy nhất nào đã xẩy ra: một nước không có độc lập tự do (1) mà lại có thể xây dựng được thể chế “lâu đài Dân Chủ”. Thực thể đã quá rõ, chúng ta nên đem cái “vọng ngã” xuống để cùng nhìn về quê hương đất nước, cùng nhận định rõ ràng hiện nay nguy cơ thật sự là Mafia CSTQ đang ngự trị trên CSVN và một số đảng viên đang làm thái thú để bóc lột và khai thác dân Việt
(1) Nước này chưa có thực thể “Quốc gia” (Nation), chưa có “chủ quyền” (Souverainetés nationale et territoriale).   

1.- Độc lập tự do của VN.

Thực thể Nước VN đâu đã có Độc lập Tự Do. Đảng CSVN đâu có Độc lập Tự Do với Mafia CSTQ. Vậy Nhà Nước thuộc quyền thống trị của Đảng đâu có  Độc lập Tự Do ….. Độc lập và tự do của VN không phải  một thực thể nên mộng Dân Chủ chỉ là giấc mơ không thực tế.

2.- Độc lập Tự Do của Đảng CSVN.

Nếu tất cả người Việt dù bất đồng chính kiến, không cùng đảng phái, không cùng quyền lợi, không cùng chính tuyến…. mà vì tổ quốc lâm nguy… nêu lên phong trào quần chúng “kẻ thù chính cấp thời là Mafia CSTQ” để thúc đẩy Đảng CSVN tẩy trừ các đảng viên “đầy tớ”, “nằm vùng bán nước” cho Mafia CSTQ……thì bọn này sẽ phải ra đi…… để Đảng CSVN có thật sự trách nhiệm trong v/đ quản lý đất nước và  dành lại Độc lập Tự Do cho chính bản thân họ và cho VN.

3.-  Độc lập Tự Do của Nhà Nước VN.

Nếu Đảng CSVN là thật sự tay sai, là con cờ, là tôi đòi của ngoại lai thì Nhà Nước cũng chỉ là “thái thú” đi hút máu mủ dân để dâng lên cho kẻ ngồi trên đầu ….. thì dân chỉ là nạn nhân :
Chuyện nhân quyền, dân quyền, dân chủ, tự do……đều là hảo huyền, là mật đuờng để che dấu độc tố, nọc rắn độc “xâm lăng Trung Cộng” ..… cũng là thuốc “ngũ mơ” mà CSVN đang dùng và một số người chống cộng cũng dùng và đang phổ biến trong và ngoài nước

4.- Tất cả người Việt phải khẳng định bất khả kháng :

VN không phải chư hầu của ai cả ; không khom lưng, không cúi đấu, không quỳ gối với bất kỳ  một nước nào cả.
Thức tế cả thế giới đều cần một VN thật sư  Độc lập Tự Do để giữa quân bằng, tránh xáo trộn trong vùng Đông Nam Á : đây là nút chận (goulot d’étranglement) về  bành truớng CSTQ. Xin xem bản đồ Biển đông của TC đã làm lo ngại trực tiếp các nước : Nga - Đại Hàn - Nhật - Ấn độ - Mỹ - Âu Châu – Á Châu …vv.

5.- Chúng ta không thể mơ tuởng về quá khứ :

Một danh tài “chevalier blanc” do ngoại bang đưa về để  biến “lâu đài Dân Chủ” thành sự thật. Chuyện  quá  khứ: Mỹ, Hồng Y - Tổng Giám Mục Spellman và Ngô  Đình Diệm.

6.- Trung lập.

Cái nghĩa chính không thể hiểu sai của Trung lập : Độc lập Tự Do của Đảng CSVN là  Độc lập Tự Do của Chính Phủ là  Độc lập Tự Do cho Đất Nước là đi đến  Độc lập Tự Do của toàn dân Việt là sẽ đi đến nền  Dân Chủ đa đảng và đa nguyên. Trung lập là con đuờng” lưu danh thiên cổ”, là chấm dứt đại nạn xâm luợc VN của Mafia CSTQ :

*** CSVN không lệ thuộc, không làm tôi tớ đối với Mafia CSTQ, phải thật sự độc lập tự do.
*** Quân đội phải có nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc và Nhân Dân. Nếu quân đội chỉ bảo vệ một phe nhóm buôn dân bán nước thì họ sẽ trở thành phản quốc, phản dân hay sao ? ! Quân đội phải độc lập tự do truớc nhiệm vụ tổ quốc.
*** Nhà nước VN, độc lập tự do, thực sự trị dân trong nhiệm vụ xây dựng đất nước, tôn trọng và phát triển : nhân quyến, dân quyền, dân chủ, tự do………….
*** Dân được thật sự độc lập tự do sinh sống, làm ăn, phát triển… Dân được tham gia vào đời sống chính trị qua các cuộc đầu phiếu tự do…….. qua nền dân chủ phù hợp với văn hóa, văn hiến của truyền thống dân tộc VN.
*** Trung Lập của Thụy Sỹ, Thụy Điển, Áo Quốc …. là Độc lập Tự do  nhưng chỉ là những bài học không thể rập nguyên khuôn khổ để áp dụng cho VN. (Chúng tôi đã giải thích rõ ràng qua bài : Trung Lập Việt Nam)
*** Chỉ những ai còn đề cao cái “vọng ngã” truớc “Thực Thể”, còn “vô minh” truớc quyền lực của “Độc Lập” (1), còn chưa chịu hiểu sức mạnh vô biên của “Tự Do” (2) mới tiếp tục xuyên tạc cái chính nghĩa của Trung Lập.
(1)  Le pouvoir de l’Indépendance
(2)  La puissance de la Liberté

TRUNG LẬP là  Độc lập Tự Do toàn diện đất nước phải được giải quyết cấp thời truớc vấn đề  DÂN CHỦ  vì Việt Nam đang bị lệ thuộc trực tiếp với Mafia Cộng Sản Trung Quốc. (*)

(*) Chính sách gồm 03 giai đoạn được tuần tự thi hành (par ordre chronologique) với 04 ngôi sao nhỏ trên cờ Trung Cộng  :
1.- Việt Nam là thuộc địa (Colonie) : Đảng CSVN và Nhà nước là thuộc hạ (thái thú).
2.- Tây Tạng và Nội Mông : đất đai thôn tính (Annexion territoriale). Dân trở thành dân tiểu số (Ethnie minoritaire).
3.- Mãn thanh : đồng hóa và diệt vong. Dân trở thành Hán (Assimilation totale et Disparition de l’Identité nationale).

Paris tháng  01 năm 2010
TRỊNH  Khải

y Ban Vận Động Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn Cho Việt Nam                  
Président : Vũ Quốc Thúc  

Trở lại Đầu Trang