Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tù Oán -- Đêm Tù
Thơ của Vũ Đức Nghiêm


 

 

Tù Oán

Mười mấy năm hao gầy ngóng trông,
Mưa khuya trăn trở, gió mênh mông.
Suy tư, dằn vặt nhầu chăn gối,
Hoài bão tan tành, hận núi sông.
Tủi với tiền nhân ca chính khí,
Ngượng cùng hậu thế luận anh hùng.
Tuổi tri thiên mệnh, hờn vong quốc.
Oán Cộng thù, không đạp đất chung.

 

 

 

 

Đêm Tù

Khuya sâu thăm thẳm tối như mồ,
Trằn trọc trên sàn nứa mấp mô.
Phổi yếu đêm nằm ho sụ sụ,
Thận suy sớm dậy đái tồ tồ.
Chưa no thì uống thêm gô nước,
Bụng đói thèm ăn một bắp ngô.
Thao thức đêm dài mong đợi sáng,
Có vì sao lạnh chiếu bên hồ.

            Vũ Đức Nghiêm

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang