Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Không Đề
Thơ của Uyên Hạnh


 


 

 

 

Rơi rơi …
        Tiếng thời gian
Mang mang
        Con gió buồn
Vương vương
        Nắng mùa Đông
Không không
        Sợi vô thường

Uyên Hạnh
14.2.2010

 

*(Thời gian rơi làm nên không gian
Con gió buồn gây ảo tưởng
Nắng mùa đông ấm áp mong manh
Sợi vô thường có trói không cột
Vô thường… sắc sắc không không)

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang