Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nguyện Cầu cho Người
Thơ của Uyên Hạnh


 

 

 


 

 

 

Bài thơ kính dâng
Hương Linh Bà Ngô Đình Nhu
tạ thế ngày 24/4.2011

Xin nguyện cầu Thiên Chúa
Đón lấy Linh Hồn
Giã từ cõi thế
Sáu ngày
Trước ”Tháng Tư Đen”
Xin dâng cành hoa trắng
Mặc niệm một đời
Trần gian
Giọt nước mắt
Mùa Xuân
Vị Đệ nhất Phu nhân
48 năm tiết hạnh khả phong (1963-2011)
48 năm không nói lời miễn cưỡng
Rời bỏ thế giới nhiễu nhương
Ra đi trong tha thứ
Bình an tâm người
Cõi vĩnh hằng sáng rỡ
Những đống rác thời đại
Làm đẹp một cành hồng
Những bợn bùn đen trường chính trị
Tô đỏ làm tươi dòng máu anh hùng
Việt Nam vận nước nổi trôi
Đoạn trường Đất Mẹ ngậm ngùi lòng con

UYÊN HẠNH
30.4.2011

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang