Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nắng Xưa Theo Hạ Về
Thơ Vương Hồng-Ngọc


Nơi đất người có những ngày tháng 7 với cái nắng nung người làm nhớ quá những ngày tháng hạ ở quê nhà.  Nhớ những ngày hạ nắng cháy da người, vàng thơm gốc rạ, nhịp võng buồn kẽo kẹt đưa, tiếng gà eo óc gáy giữa trưa thinh vắng, phượng vỹ, điệp vàng, màu hoa lựu đỏ ... và những kỷ niệm nào trên quê hương một thuở. Nắng xưa cùng hình bóng cũ cũng theo Hạ về ....Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang