Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

VIỆT QUYỀN ĐẠO

 

Muốn đào-tạo cho Đất-nước và Xã-hội những lớp người CƯỜNG-TRÁNG , QUẢ-CẢM , không gì bằng đem đến cho TUỔI-TRẺ một MÔN VÕ-ĐẠO hội đủ các yếu-tố  căn bản trên cả hai phương-diện THỂ-CHẤT và TINH-THẦN. Quan-niệm trên là động-lực mãnh liệt đã thúc đẩy một võ-sư Việt-Nam, giáo-sư Đào-Tuấn-Ngọc sáng-lập ra môn VIỆT-QUYỀN-ĐẠO, một môn  VÕ–ĐẠO cho người Việt-Nam và Thế Giới
Tốt nghiệp Đại-học Sư-phạm  Saìgòn năm 1965, ngoài việc dạy Pháp, Anh ngữ và âm-nhạc cho học-sinh trung-học, nhập ngũ tòng chinh, làm huấn-luyện-viên võ-thuật, ông là một trong những người đầu tiên mở trường dạy võ Thái-Cực-Đạo Đại-Hàn tại miền Nam Việt-Nam. Trước Biến-cố 75, cũng tại  miền Nam Việt-Nam, là một trong ba võ-sư Việt-Nam mang đẳng-cấp cao nhất về môn Thái-Cực-Đạo, ông liên tiếp được tín nhiệm trong  chức-vụ  Uỷ-viên Giao-tế, rồi Giám-đốc Kỹ-thuật trong Ban Chấp-hành Tổng-cuộc Việt-Nam Thái-Cực-Đạo .

Chưởng Môn Đào Tuấn Ngọc


Loan Phi Tất

Sau nhiều năm học-hỏi, tập-luyện lãnh-hội được đặc-tính sở-trường của  một số võ-phái danh tiếng  Á-Đông  ( Nhật, Hàn, Thái ), giáo-sư  Đào-Tuấn-Ngọc phối-hợp tinh-hoa  Kỹ-thuật các môn võ đó thành một  tổng-hợp phong-phú, từ đó , văn ôn võ luyện, tạo nên đấu-pháp Việt-Quyền-Đạo, một đấu-pháp  KHAI-PHÓNG,  ĐA - DẠNG, tận-dụng  TAY, CHÂN, CHỎ, GỐI  trong những đòn thế  thiết-thực, CƯƠNG hay NHU đều trực-tiếp và mãnh-liệt.
Để truyền-bá quy-củ  đấu-pháp VIỆT-QUYỀN-ĐẠO , ông  sáng-tác 16 BÀI-VÕ , đồng thời đặt ra một bộ   DANH-PHÁP KỸ-THUẬT  bằng tiếng Việt-Hán cho Môn-Phái. Từ Bài-Võ nhập môn đến các Bài cao đẳng , mỗi thế tấn , mỗi đòn công hay thủ  đều được chỉ-định bằng một danh-từ  kỹ-thuật  độc-lập, chính xác, gọn và hùng.

Cuồng Phong Cước
Võ-thuật chủ về hữu-hiệu hơn hư-danh. Là một  môn võ  TỰ-VỆ, hơn thế nữa, là một MÔN VÕ-ĐẠO, Việt-Quyền-Đạo chủ-trương phát huy  thực-chất, không tìm danh-tiếng  bằnh những màn biểu-diễn có tính cách phô-trương hay ngụy-tạo hơn là thực tế. Võ là một tiềm-lực để trong  tâm-hồn ; vì  tự-vệ  hay bảo-vệ, tiềm-lực đó được xử-dụng đích đáng trên căn-bản tôn-trọng CÔNG-LÝ, NHÂN-PHẨM và NHÂN-QUYỀN.
Trước các trào-lưu phát triển võ-thuật Á-Đông trên thế giới, việc cho rằng VIỆT-QUYỀN-ĐẠO, cũng như các môn Võ DÂN-TỘC khác, tiêu-biểu  TINH-THẦN  ĐỘC-LẬP, TỰ-CƯỜNG  BẤT-KHUẤT TRUYỀN-THỐNG CUẢ NGƯỜI VIỆT-NAM là một điều không quan trọng. Theo giáo-sư  Đào-Tuấn-Ngọc, hướng-dẫn, khuyến-khích, và nhất là làm gương cho TUỔI-TRẺ tìm đạt TINH-THẦN VÕ-ĐẠO qua những  buổi tập VÕ-THUẬT là NGHĨA-VỤ chung của Võ-Sư mới là điều quan-trọng.

Võ-Đạo là con đường rèn-luyện thân tâm của người luyện võ.
"Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường".
Luyện võ để thắng người là luyện thể-chất. Luyện võ để tự thắng mình trước là vừa luyện thể-chất vừa  tự luyện cho mình lòng DŨNG-CẢM đưa đến đức TỰ-CHỦ THANH CAO. Thể-lực  với  tâm-lực kết hợp thể-hiện sự DẤN-THÂN THƯỢNG-VÕ tất yếu mang lại lợi-ích cho TẬP-THỂ và XÃ-HỘI.

Định cư tại Pháp từ năm 1978, giáo-sư Ngọc mở lớp dạy Việt-Quyền-Đạo tại Paris từ năm 1979. Sau hơn 30 năm hoạt-động (kể từ những ngày đầu tiên ở Việt-Nam năm 1976), ngày nay môn-phái được truyền-bá tại 5 trung-tâm bên Pháp. Tại Úc-Đại-Lợi, Việt-Quyền-Đạo được phổ biến từ hơn 20 năm qua tại 2 trung-tâm, và tại Hoa-Kỳ 1 trung-âm. Riêng tại Úc-Đại-Lợi, nhận thấy đường hướng phát-huy Việt-Quyền-Đạo cho TUỔI-RẺ Việt Úc phù-hợp với chương-trình lành-mạnh hóa xã-hội của quốc-gia, hai võ-sư Nguyễn-Văn-Mẫn, Huyền-đai đệ thất đẳng VQĐ và Đặng-Đình-Chung, Huyền-đai đệ ngũ đẳng VQĐ, đã nhiều lần được Chính-quyền Địa-phương trao tặng văn bằng tưởng-thưởng. Hai võ-sư  Mẫn và Chung  đều là cao-đồ của  Võ-sư Chưởng-Môn Khai-Sáng.


Phi Tất

Phi Tất

Võ-đạo mênh mông.
Bất cầu bất úy
Đừng lo thắng bại
Luyện hơi thở triền-miên
Thần có tĩnh khí mới hòa
Chân lực do tâm.

 

Cùng các trào-lưu phát triển võ-thuật  trên toàn cầu, môn-đồ Việt-Quyền-Đạo thuộc mọi chủng-tộc noi theo tôn-chỉ :

    • DŨNG-CẢM
    • DẤN-THÂN
    • THƯỢNG-VÕ

với lòng tôn kính  ĐẠO-NGHĨA và trong niềm tin RÈN-LUYỆN THÂN TÂM, TRAU-DỒI BẢN-LÃNH CÙNG NHÂN-CÁCH, ĐỒNG TIẾN TRÊN VÕ-ĐẠO BAO LA.

Trang Việt Quyền Đạo II

Trở lên Dầu Trang