Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Khởi Đầu Rồi Chấm Dứt ở Đâu? - Hương… Quê
Thơ của Ý Nga 

 

 Khởi Đầu Rồi Chấm Dứt ở Đâu?

Đi đâu cũng chẳng về đâu
Ở đâu cũng thiếu ngọt ngào quê hương
Đi đâu cũng nhớ, cũng thương
Bụi tre, bó rạ, con đường làng xưa,
Mặt sông nghiêng bóng hàng dừa,
Lời ru võng mẹ giấc trưa dỗ dành.

Gánh Quê là gánh ân tình
Hai vai nặng trĩu vong linh bao người
Vì Dân, vì Nước, vì mình
Máu oan đã giữ thái bình quê hương.

Từ dân trong tay bạo cường
Về đâu cũng chỉ tang thương, u sầu!
Đàn con đi đẩu, đi đâu?
Hiếu, Trung ở tận đẩu đâu chưa về?

Ý Nga, 31-10-2011

 


 


Hương… Quê

Mình lạc đường, anh quê… quê
Mai mốt thành… thị, vụng về ai chê?
Sáng trăng, đom đóm lập lòe
Sao giăng vừa đủ đam mê tay cầm
Gió đưa nhè nhẹ hoa thơm
Anh đâu, em đó, cả đêm lạc đường
Ôi con đường! Sao mà thương!
Ngoằn ngoèo, càng lắm hướng, phương càng… tình
Lạc đâu cũng hai đứa mình
Quê mùa, chất phác lại lành… dễ thương!
Thị thành ồn, lắm phố phường
Đèn xanh, vàng, đỏ, sáng trưng,…chẳng thèm!
Hương quê lối cỏ êm đềm
Hương quê êm ả nên em thương hoài!

Ý Nga, 30-10-2011.           

Trở lại Đầu Trang