Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Xấu Chàng Hổ Ai? -- Nhắc Nhở Ngọt Ngào
Thơ của Ý Nga 

 

 Xấu Chàng Hổ Ai?

Em thả mái tóc bay bay
Nên khi gió lớn ghen ai ra đường
Tóc bay cho lắm người thương
Cho anh nhỏ nhặt tầm thường hờn ghen!

Cột đuôi cao, anh cũng phiền
Thả tung hết, sợ họ ghiền. Khó yên!
Anh à anh! Thôi à nghen!
Sao mà lắm thế, uy quyền đảo điên?
Anh hùng chí lớn đất nghiêng
Sá chi sợi tóc, vô duyên ghen hoài
Thương em thời phải cho oai
Trui rèn ý chí thật tài cho dân.
Đừng để em chê cù lần
Cứ “Giai nhân!” ngắm, ai cần tình anh?

Ý Nga, 31-10-2011

 

 


 


Nhắc Nhở Ngọt Ngào

Thu se lạnh, lá se vàng
Nên người se nhớ, lang thang se buồn
Se theo từng giọt mưa tuôn
Giang tay em đón từng luồng gió thu
Se cho giọt Nhớ ngọt như
Môi hôn anh đã riêng tư truyền nàng
Thu kìa! Có em  nhớ chàng
Thu về ai đó có vàng nhớ thương?

Thu ơi! Thơ viết mấy chương?
Chương nào nhớ nước tìm đường hồi hương?
Thơ nào như hịch làm gương?
Ủ thôi thơ nhé! Ủ hương mà chờ!


Ý Nga, 30-10-2011

Trở lại Đầu Trang