Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mưa Thu Kìa Mẹ
Thơ Ý Nga


 

 

 

 

 

 

Mưa thu tí tách rơi rơi
Buồn đời xa xứ. Chao ơi nhớ Nhà!
Một mình tựa cửa, mắt nhòa
Mưa trong đôi mắt hay là ngoài hiên?
Nhớ Nhà hay nhớ Mẹ hiền?
Mưa thu chẳng hẹn, tự nhiên thấy buồn!

Mẹ ơi! Ngăn lệ đừng tuôn
(Ước chi con trẻ về luôn bên Người
Dẫu mưa, nắng vẫn luôn cười
Sài Gòn nóng lắm, ai mời mùa thu)

Từ đi, vận Nước âm u
Chưa hề trở lại! Rối mù tâm con
Mẹ già đợi quá, héo hon
Trông chờ mãi bữa cơm ngon sum vầy!

Mưa thu xám ngắt màu mây
Như màu da Mẹ ngày ngày đợi trông

Ý Nga, 7-9-2014

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang