Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thu Cali
Trà Mymaple leaves

Cali đã vào thu
Từng chiếc lá thay màu
Nắng hanh vàng nhung nhớ
Gió chiều nhè nhẹ ru

thu
Lá thu vàng vờn bay
Nhẹ rơi trên lối mòn
Mùa thu buồn man mác
Chợt thấy lòng bâng khuâng

thu
Thu xưa mình bên nhau
Lá vàng ươm sắc màu
Ta mang đời viễn xứ
Vương buồn trong mắt nâu

thu
Đã mấy mùa thu qua
Ngồi gom xác thu tàn
Xây mộ bên tình nhớ
Buồn này thấm tim côi


Trà My

maple leaves

Thu Nhớ (Trà My)

Trở lại Đầu Trang